ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN REYTİNQ GÖSTƏRİCİLƏRİ

ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ

Reytinq

1

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

7393 (1)

2

Azərbaycan Tibb Universiteti

5945 (2)

3

"Qafqaz" Universiteti

3674 (3)

4

Azərbaycan Dillər Universiteti

3518 (4)

5

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

3394 (5)

6

Bakı Dövlət Universiteti

3274 (6)

7

Azərbaycan Turizm İnstitutu

2814 (7)

8

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

2683 (8)

9

Naxçıvan Dövlət Universiteti

2650 (9)

10

Bakı Slavyan Universiteti

2231 (10)

11

Milli Aviasiya Akademiyası

2041 (11)

12

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

1916 (12)

13

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

1569 (13)

14

Gəncə Dövlət Universiteti

1554 (14)

15

Azərbaycan Texniki Universiteti

1501 (15)

16

Azərbaycan Müəllimlər institutu

1323 (16)

17

Naxçıvan Müəllimlər institutu

1278 (17)

18

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə ş.)

1200 (18)

19

Sumqayıt Dövlət Universiteti

1121 (19)

20

Lənkəran Dövlət Universiteti

1117 (20)

21

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

1065 (21)

22

Mingəçevir Politexnik İnstitutu

999 (22)

23

Azərbaycan Əməkvə Sosial Münasibətlər Akademiyası

968 (23)

24

Xəzər Universiteti

948 (24)

25

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

919 (25)

26

Naxçıvan Özəl Universiteti (Naxçıvan ş.)

879 (26)

27

Bakı Biznes Universiteti

869 (27)

28

Bakı Qızlar Universiteti

819 (28)

29

Qərb Universiteti

807 (29)

30

Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə ş.)

764 (30)

31

"Azərbaycan" Universiteti

756 (31)

32

Bakı "Asiya" Universiteti

756 (32)

33

Azərbaycan İctimai-Siyasi Universiteti

754 (33)

34

"Odlar Yurdu" Universiteti

732 (34)

35

Elm və təhsil Mərkəzi "Təfəkkür" Universiteti

731 (35)

36

Bakı Avrasiya Universiteti

717 (36)