AYRI-AYRI ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İXTİSASLARININ (XÜSUSİ QABİLİYYƏT TƏLƏB EDƏN İXTİSASLAR İSTİSNA OLMAQLA) ABİTURİYENT ƏRİZƏLƏRİNDƏ BİRİNCİ YERDƏ RASTGƏLMƏ TEZLİKLƏRİ

ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ

TEZLİK

1

Azərbaycan Tibb Universiteti

93.74

2

Bakı Ali Neft Məktəbi

76.98

3

Azərbaycan Diplomatik Akademiyası

63.50

4

Naxçıvan Dövlət Universiteti

46.54

5

Bakı Dövlət Universiteti

39.21

6

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

38.89

7

"Qafqaz" Universiteti

28.93

8

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

28.52

9

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

25.82

10

Azərbaycan Dillər Universiteti

22.35

11

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə ş.)

21.02

12

Gəncə Dövlət Universiteti

18.63

13

Azərbaycan Müəllimlər institutu

17.85

14

Milli Aviasiya Akademiyası

17.17

15

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

16.43

16

Azərbaycan Texniki Universiteti

15.50

17

Lənkəran Dövlət Universiteti

13.56

18

Naxçıvan Müəllimlər institutu

12.45

19

Mingəçevir Politexnik İnstitutu

10.97

20

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

8.89

21

Sumqayıt Dövlət Universiteti

8.11

22

Bakı Slavyan Universiteti

7.95

23

Azərbaycan Turizm İnstitutu

7.89

24

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

6.78

25

Naxçıvan Özəl Universiteti (Naxçıvan şəhəri)

6.22

26

Bakı Biznes Universiteti

5.65

27

Xəzər Universiteti

5.24

28

Azərbaycan İctimai-Siyasi Universiteti

5.24

29

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

4.88

30

Bakı Qızlar Universiteti

4.54

31

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

4.32

32

Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə ş.)

4.27

33

"Azərbaycan" Universiteti

4.05

34

Qərb Universiteti

3.47

35

"Odlar Yurdu" Universiteti

2.60

36

Bakı "Asiya" Universiteti

2.05

37

Elm və təhsil Mərkəzi "Təfəkkür" Universiteti

1.56

38

Bakı Avrasiya Universiteti

1.51