AYRI-AYRI ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İXTİSASLARINA QƏBUL OLAN ABİTURİYENTLƏRİN ORTA BAL GÖSTƏRİCİLƏRİ

ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

Bakı Dövlət Universiteti

346.688

386.484

437.976

440.483

456.756

464.576

488.394

452.509

454.705

457.098

2

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

243.868

344.819

375.096

393.070

390.423

434.162

462.298

428.705

453.640

453.474

3

Azərbaycan Texniki Universiteti

221.637

266.712

311.915

298.247

291.430

326.032

352.837

316.486

314.580

300.653

4

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

198.600

251.703

301.089

296.403

290.643

325.915

357.190

324.979

333.926

322.267

5

Azərbaycan Tibb Universiteti

422.440

455.432

490.635

500.739

507.524

563.190

572.132

558.668

581.229

590.614

6

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

279.573

337.810

354.304

368.816

390.139

414.922

438.680

406.964

392.823

393.317

7

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

336.704

363.907

420.014

475.718

456.206

428.802

449.473

419.022

443.642

416.408

8

Azərbaycan Dillər Universiteti

360.993

370.535

449.974

464.058

519.360

497.725

517.347

472.052

462.023

472.603

9

Naxçıvan Dövlət Universiteti

285.854

306.689

348.708

371.895

391.836

401.841

425.881

414.096

411.815

408.821

10

Bakı Slavyan Universiteti

303.799

277.012

360.660

386.513

441.052

440.751

455.710

399.202

380.898

403.921

11

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

458.615

440.024

553.962

576.999

596.347

609.342

630.119

607.790

620.580

610.390

12

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

261.981

260.072

334.147

360.584

434.189

372.323

421.259

381.405

351.576

349.413

13

Azərbaycan Turizm institutu

455.135

428.160

453.439

406.123

441.385

432.283

14

Sumqayıt Dövlət Universiteti

274.373

310.061

346.741

363.669

368.159

375.883

391.392

358.278

342.291

340.811

15

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə ş.)

231.703

247.674

290.797

323.454

332.894

312.512

323.827

296.198

301.301

299.110

16

Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə ş.)

202.084

222.938

292.078

339.279

339.082

298.333

318.613

268.202

272.883

271.344

17

Gəncə Dövlət Universiteti

261.478

301.839

334.467

357.740

378.051

384.953

407.961

374.213

376.097

372.829

18

Mingəçevir Politexnik institutu

195.405

223.433

300.485

311.174

306.301

300.158

319.375

287.689

308.860

300.890

19

Lənkəran Dövlət Universiteti

281.935

287.010

332.239

359.432

382.018

375.726

400.475

360.065

363.882

344.100

20

Milli Aviasiya Akademiyası

313.435

359.624

424.796

408.110

385.066

369.648

378.069

337.467

336.983

351.144

21

Azərbaycan Müəllimlər institutu

213.930

276.014

287.426

297.122

329.607

365.018

387.252

353.206

326.592

326.870

22

Naxçıvan Müəllimlər institutu

253.616

278.068

276.195

334.115

369.477

326.600

309.169

312.609

23

Bakı Biznes Universiteti

306.225

338.723

316.405

294.189

326.303

305.343

314.903

324.323

24

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

258.119

299.913

355.120

417.427

---

309.981

318.616

279.139

296.127

301.290

25

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

249.604

223.931

260.744

323.064

---

290.677

308.131

289.434

319.855

330.644

26

"Azərbaycan" Universiteti

247.515

299.348

344.400

340.500

304.683

322.297

277.609

343.983

283.572

27

Bakı "Asiya" Universiteti

235.303

296.193

334.455

328.860

340.147

333.978

285.900

283.632

289.574

28

Qərb Universiteti

250.004

220.954

282.384

322.097

349.011

347.495

353.441

293.122

315.425

296.523

29

Xəzər Universiteti

244.728

219.328

287.469

334.900

341.090

348.022

348.668

292.285

329.675

320.476

30

"Qafqaz" Universiteti

340.289

361.261

353.501

375.977

438.668

408.101

479.848

364.232

500.557

477.638

31

Bakı Avrasiya Universiteti

289.353

290.201

350.651

323.413

349.729

292.419

288.043

273.954

32

Bakı Qızlar Universiteti

192.861

198.941

257.815

268.127

300.434

311.708

357.179

319.297

281.377

293.276

33

"Odlar Yurdu" Universiteti

196.675

220.591

283.418

307.379

302.303

310.247

321.038

278.061

304.199

277.932

34

Azərbaycan İctimai Siyasi Universiteti

211.397

184.841

253.525

315.327

327.928

321.293

341.190

292.133

344.067

288.690

35

Naxçıvan Özəl Universiteti (Naxçıvan ş.)

206.616

185.210

263.053

272.768

317.949

291.814

323.151

281.782

283.454

285.594

36

Elm və təhsil Mərkəzi "Təfəkkür" Universiteti

209.485

211.002

290.106

296.880

313.020

304.217

340.606

295.710

287.727

280.506