Konfransın Məqsəd və Vəzifələri

BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş

“Azərbaycanda ali təhsilin beynəlmiləlləşdirilməsi və rəqabətliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri” mövzusunda

BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS

2-3 May 2019-cu il

Konfransda ali təhsilin beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri və təhsil sisteminin inkişafının nəticələrinin təhlil edilməsi və perspektivdə bu prosesin daha uğurlu davam etməsi üçün qarşıya qoyulan vəzifələrin həlli yolları müəyyənləşdiriləcəkdir.

Konfransın bölmələri:

 • İnsan kapitalının formalaşması və təhsilin keyfiyyətinə təminat;
 • Ali təhsil müəssisələrində keyfiyyət təminatı sistemi;
 • Beynəlxalq maliyyə və mühasibat uçotu standartlarının tətbiqi: kadr potensialı və inkişaf istiqamətləri;
 • Ali təhsil sistemində beynəlxalq rəqabətliliyin artırılmasında təhsil və tədris proqramlarının təkmilləşdirilməsinin əhəmiyyəti;
 • Azərbaycanda təhsilin beynəlxalq rəqabətliliyinin təmin edilməsində xarici dillərin rolu;
 • Təhsilin beynəlxalq rəqabətliliyinin təmin edilməsində riyazi fənlərin tədrisi üzərinə düşən vəzifələr.

Məqalələrin tərtibatı qaydaları:

 • sağ tərəfdə müəllifin, həmmüəlliflərin soyadı,adı,atasının adı, elmi dərəcəsi, elektron poçt ünvanı və iş yeri tam şəkildə göstərilməlidir;
 • məqalənin adı ortadan qara, iri şriftlə yazılmalıdır;
 • məqalə 3-6 (şəkil və cədvəl daxil olmaqla) səhifə həcmində; format-A4; 1,0 intervalda; şrift - Times New Roman, ölçüsü-13; sol kənar sahə 2,5 sm, sağ kənar sahə 2,5 sm, yuxarıdan 2,5 sm və aşağıdan 3sm olmaq şərti ilə 1 nüsxədə (e-mail və ya diskdə) təqdim edilməlidir;
 • ədəbiyyata istinadlar aşağıdakı şəkildə verilir: mənbələr kvadrat mötərizədə göstərilir [3, s.92-94], ədəbiyyat siyahısı əlifba sırası ilə düzülməlidir;
 • məqalələr orijinal olmalı və əvvəllər digər elmi nəşrlərdə çap edilməməlidir.

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, rus.

Məqalələrin göndərilməsinin son tarixi: 15.04.2019-cu il

Konfransda iştirak etmək istəyənlər məqalələrini conference.bbu@gmail.com e-poçt ünvanına göndərə bilərlər.

Məqalələrdə aktuallığa və yeniliyə xüsusi diqqət yetirilməlidir.

Konfransa göndərilən məqalələr Təşkilat Komitəsi tərəfindən qiymətləndirilərək seçiləcəkdir.

Konfrans Bakı Biznes Universitetinin kitabxanasında keçiriləcəkdir.

Qeydiyyat 10.30-dan başlayır.

Konfransın açılışı 11.00-a təyin olunmuşdur.

Əlavə məlumat üçün:

Tel: (+99412)431-91-18 (dax.112)

Faks: (+99412)430-07-80

Konfransda iştirakınız barədə məlumatı conference.bbu@gmail.com e-poçt ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.

Konfransa göndərilən məqalələr toplu şəklində nəşr ediləcəkdir.

Ünvan: Bakı şəhəri-AZ1122, H.Zərdabi küç., 88ª, Bakı Biznes Universiteti.