Ana səhifə > Universitet > Ali idarəedici orqan – Elmi Şura haqqında

Ali idarəedici orqan – Elmi Şura haqqında

Bakı Biznes Universitetinin ali idarəedici orqani onun Elmi Şurasıdır. Universitetin Elmi Şurasının tərkibi Azərbaycan Respublikasının görkəmli alimləri və tanınmış pedaqoji mütəxəssislərindən təşkil edilmişdir. Elmi Şuranın iclaslarında əsasən Bakı Biznes Universitetində tədrisin yüksək təşkili, səmərəli idarə olunması və aparılması ilə əlaqədar mühüm məsələlər müzakirə edilir, məqsədyönlü, müvafiq qərarlar qəbul olunur və onların icrasına nəzarət işi həyata keçirilir.

Elmi Şurada həmçinin elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi, nəşr məsələləri, təşkilati məsələlər də müzakirə edilir və müvafiq qərarlar qəbul olunur. Elmi Şuranın iclaslarında təlim-tərbiyə işləri ilə yanaşı idman və digər kütləvi tədbirlərə də xüsusi diqqət yetirilir.

 

S.Y.Müslümov,

iqtisad elmləri doktoru, professor

İ.M.Abbasov,

Bakı Biznes Universitetinin rektoru,  

iqtisad elmləri dok­toru, professor,

Elmi Şu­ra­nın  Sədri

 

Z.Ə.Səmədzadə,

iqtisad elmləri doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü

F.B.Sadıqov,

pedaqoji elmləri doktoru, professor

S.M.Qasımov,

iqtisad elmləri doktoru, professor

V.T.Novruzov,

iqtisad elmləri doktoru, professor

X.C.Əzizova,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

S.A.Əmirxanov,

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

M.N.Abbasova, 
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

E.Ə.Bayramov,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

A.İ.Həsənova,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İ.C.Həsənov,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Z.M.Məmmədova,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İ.A.Məmmədov,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, professor

 

 

A.T.Əhmədov,

iqtisad elmləri doktoru, professor

 

 

M.M.Səbzəliyev,

riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor

M.Y.Qazıyeva,

filologiya elmləri doktoru, professor

İ.H.İbrahimov,

iqtisad elmləri doktoru, professor

A.S.Piriyev,

dosent

 

İ.Z.Əliyeva,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

R.F.Sadıqov,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

N.R.Axundova,

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

A.S.Cabbarov,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Q.M.Namazov,

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İ.E.Şərifli,

doktorant

Ş.T.Musayev,

Elmi Şuranın katibi

C.R.Qəmbərov,

TGT-in sədri

A.E.Zamanlı,

magistr

 

L.E.Hüseynova,

tələbə