Ana səhifə > Universitet > Kafedralar > «Ali riyaziyyat və texniki fənlər»

«Ali riyaziyyat və texniki fənlər»

  

Kafedraya pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qabil Məhəmməd oğlu Namazov başçılıq edir. Kafedrada 9 fəlsəfə doktoru, dosent və 2 müəllim çalışır. Professor-müəllim heyəti universitetin bütün ixtisaslarında tədrislə məşğul olurlar. Kafedrada «Ali riyaziyyat», «İnformatika», «İqtisadi informasiyanın işlənməsinin kompüter texnologiyası», «Ekonometrika», «İnformasiya iqtisadiyyatı», «İqtisadi kibernetika» ilə yanaşı digər fənlər yeni yaradılmış riyaziyyat kabinetində tədris edilir.

Kafedrada elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına, monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, məqalələrin, müvafiq proqramların, tədris metodik vəsaitlərin və mühazirə materiallarının hazırlanmasına xüsusi fikir verilir.

Tədrisin keyfiyyətini yüksəltməklə ixtisaslı kadrların hazırlanması kafedranın fəaliyyətində mühüm yer tutur.

 

QABİL MƏHƏMMƏD OĞLU NAMAZOV
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
«Ali riyaziyyat və texniki fənlər» kafedrasının müdiri