Ana səhifə > Universitet > Kafedralar > «Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi»

«Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi»

  

Kafedraya iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, professor İbrahim Abuzər oğlu Məmmədov rəhbərlik edir. Kafedrada 1 nəfər professor, 8 nəfər iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, 4 nəfər dosent, 2 nəfər aspirant fəaliyyət göstərir. Kafedrada «Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi» və «Sənayenin təşkili və idarəedilməsi» ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlanır. Bu ixtisasları formalaşdıran və onların modelini təşkil edən fənlərə «Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi», «Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi», «Dövlət sahibkarlığı», «Şəhər təsərrüfatının idarəedilməsi», «Regional iqtisadiyyatın idarə edilməsi», «Bələdiyyə idarəetməsinin xarici təcrübəsi», «Sənayenin iqtisadiyyatı», «İstehsalın təşkili», «İstehsalın texnoloji əsasları» və sair daxildir.

İxtisas fənləri ilə yanaşı digər müvafiq predmetlər də tədris edilir. Kafedranın professor-müəllim heyətinin üzvləri tədrislə yanaşı, elmi-tədqiqat işləri ilə də məşğul olurlar. Onlar mütəmadi olaraq monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti və elmi məqalələrin çapı ilə yanaşı, tədrislə əlaqədar olaraq zəruri proqramları və digər tədris-metodik vəsaitləri hazırlayıb nəşr etdirir, mühazirə materiallarını çap etdirib, istifadə olunmaq üçün universitetin kitabxanasına təhvil verirlər.

 

İBRAHİM ABUZƏR OĞLU MƏMMƏDOV
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, professor,
«Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi»
kafedrasının müdiri