Ana səhifə > Universitet > Kafedralar > «Menecment və marketinq»

«Menecment və marketinq»

  

Kafedraya iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zemfira Məhərrəm qızı Məmmədova rəhbərlik edir. Burada 1 elmlər doktoru, professor, (AMEA-nın müxbir üzvü, professor), 8 nəfər iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent və 1 dissertant çalışır. Kafedrada 3 ixtisas – «Biznesin təşkili və idarəedilməsi», «Marketinqin əsasları» və  «Menecment» üzrə 22 fənn tədris olunur, elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi, monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti və elmi məqalələrin nəşri ilə də məşğul olunur. Kollektiv üzvləri tərəfindən tədris olunan fənlər üzrə genişləndirilmiş izahlı proqramlar, tədris-metodik vəsaitlər işlənərək nəşr edilir və mühazirə mətnləri hazırlanıb çap olunaraq magistr və bakalavrlar tərəfindən istifadə üçün universitetin kitabxanasına təhvil verilir.

Kafedrada tədris olunan fənlərin seminar məşğələləri kafedranın əyani vəsaitlərlə və müasir texniki vasitələrlə təchiz edilmiş xüsusi laboratoriyasında keçirilir.

 

ZEMFİRA MƏHƏRRƏM QIZI MƏMMƏDOVA
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
“Marketinq və menecment” kafedrasının müdiri