Ana səhifə > Universitet > Kafedralar > «Maliyyə»

«Maliyyə»

  

Kafedraya iqtisad elmləri doktoru, professor Səlim Yanvar oğlu Müslümov rəhbərlik edir. Kafedrada 16 nəfərdən ibarət professor-müəllim heyəti çalışır. Bunlardan 1 nəfəri  iqti­sad elmləri doktoru, pro­­fes­sor, 12 nəfəri iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 3 nəfəri isə dissertantdır.

Kafedrada ali təhsilin bakalavr və magistratura pillələri üzrə müvafiq fənlər tədris edilir. Bunlar «Maliyyə», «Büdcə sistemi», «Pul-kredit və banklar», «Bank işi», «Büdcə uçotu», «Qiymətli kağızlar», «Sığorta işinin təşkili», «Xarici ölkələrin maliyyəsi və beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri», «Maliyyə və kredit», «Vergi işinin təşkili və idarə edilməsi», «Vergi sistemi», «Gömrük işinin təşkili» fənləridir.

Kafedra tərəfindən çap olunmuş dərsliklər, dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər, tədris proqramları, monoqrafiyalar, elmi məqalələr və konfrans materiallarında maliyyə, büdcə sistemi, bank işi, sığorta işi, vergi sistemi, gömrük işinin təşkili ilə bağlı maraqlı araşdırma materialları əks olunmuşdur.

Kafedrada tədris olunan fənlərin seminar məşğələləri kafedranın əyani vəsaitlərlə və müasir texniki vasitələrlə təchiz edilmiş xüsusi laboratoriyasında keçirilir. 

 

SƏLİM YANVAR OĞLU MÜSLÜMOV
iqtisad elmləri doktoru, professor, 
“Maliyyə” kafedrasının müdiri