Ana səhifə > Universitet > Kafedralar > «Dillər»

«Dillər»

  

Kafedraya dosent Nailə Əli qızı Aslanova rəhbərlik edir. Kafedrada 23 nəfər müəllim, onlardan 1 nəfər elmlər doktoru, professor, 8 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent, 14 nəfər baş müəllim çalışır.

Kafedrada üç xarici dil – İngilis, Alman və Rus dilləri tədris olunur. Xarici dillər həm tərcümə, həm də qeyri-ixtisas qruplarında tədris olunur.

Kafedranın müəllimləri tərəfindən «İxtisas dilinin tələf­füz və nitq vərdişləri», «İxtisas dilinin yazı və oxu vərdişləri», «Yazılı mət­­­­nin şifahi tərcüməsi», «Hüquqi sənədlərin tərcüməsi», «Şifahi tər­cü­­mə», «Diskurs», «Yazılı tərcümə (ana dilinə və xarici dilə)», «Bey­nəl­xalq qurum­lar», «Peşəkar tərcümənin əsasları», «Tibbi tər­cü­mə», «İş­gü­zar ingilis dili», «Rus dili, «Azərbaycan dili»,  «Xarici ölkə ədəbiyyatı» fən­lə­ri tədris olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, fənlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Na­zir­liyi tə­rə­fin­dən qrif verilmiş proqramlar əsasında tədris olunur.

Kafedrada tədris olunan fənlərin seminar məşğələləri kafedranın əyani vəsaitlərlə və müasir texniki vasitələrlə təchiz edilmiş linqafon otaqlarında və xüsusi laboratoriyasında keçirilir.

 

NAİLƏ ƏLİ QIZI ASLANOVA
dosent,
“Dillər” kafedrasının müdiri