Ana səhifə > Universitet > Kafedralar > «Mühasibat uçotu və audit»

«Mühasibat uçotu və audit»

  

Kafedraya iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Müharib Mansur oğlu Rəsulov rəhbərlik edir. Kollektivin professor-müəllim heyəti 12 nəfərdən ibarətdir. Bunlardan 2 nəfəri elmlər doktoru, professor, 1 nəfəri professor, 7 nəfər iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent və 2 nəfər baş müəllimdir. Kafedrada «Mühasibat uçotu», «Audit», «Maliyyə təhlili», «Maliyyə nəzarəti», «Sahələr üzrə mühasibat uçotu», «İxtisas fənni üzrə proqram təminatı», «Xəzinə əməliyyatlarının uçotu», «İqtisadi təhlil», «Məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası», «Statistika», «Maliyyə hesabatı» fənləri tədris edilir.

Kollektivin üzvləri tədrislə yanaşı, elmi-tədqiqat işləri ilə də məşğul olurlar. Onlar monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, elmi məqalələrin, keçirilən fənlərin proqramlarının, tədris-metodik vəsaitlərinin işlənməsinə və mühazirə materiallarını hazırlayaraq universitetin kitabxanasına təhvil verilməsinə xüsusi diqqət yetirirlər.

«Mühasibat uçotu və audit» kafedrası üzrə ixtisaslaşdırılmış və ən müasir texnologiyaya malik laboratoriya fəaliyyət göstərir. Laboratoriya mühasibat və audit sahəsi üzrə əyani vəsaitlərlə, texniki vasitələrlə, multimedia vasitələri ilə zəngindir. Məşğələlərdə həmin vəsaitlərdən istifadə etməklə professor-müəllim heyəti tədrisi fəal təlim üsulu əsasında qurur, biliyin aşılanmasının müasir mexanizmlərini tətbiq edirlər. İxtisas tələbələri mühasibat uçotunun proqram təminatına dair nəzəri və praktiki bilikləri mənimsəyir, peşə vərdişlərinin kompüter texnologiyası vasitəsilə əldə edilməsinə nail olurlar.

 

MÜHARIB MANSUR OĞLU RƏSULOV
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru,
«Mühasibat uçotu və audit» kafedrasının müdiri