Əlaqə

Konfrans haqqında daha ətraflı məlumat üçün
Təşkilat Komitəsi ilə əlaqə saxlayın - conference@bbu.edu.az