Konfransın Məqsəd və Vəzifələri

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans:

“Keyfiyyət təminatı rəqabətqabiliyyətli iqtisadi inkişafın əsas amili kimi”

Konfransın məqsədi rəqabətqabiliyyətli iqtisadi inkişafda keyfiyyət təminatının, resurslardan səmərəli istifadənin və sosial inkişafın əsas prioritetlərinin müəyyən edilməsidir.                                                       

Konfransın istiqamətləri:

- Rəqabətqabiliyyətli inkişafda resurslardan səmərəli istifadə prioritetləri.

- Rəqabətqabiliyyətli iqtisadi inkişafda keyfiyyətli maliyyə-uçot informasiya təminatı.

- Linqvistik keyfiyyət təminatı: dil və iqtisadiyyatın qarşılıqlı inkişaf prioritetləri.

- Riyaziyyat elminin və riyazi fənlərin tədrisinin bəzi aktual məsələləri.

- İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə sosial işin təşkilinin keyfiyyət istiqamətləri.

Məruzə və tezislərin quruluşu, tərtibi qaydaları:

-məruzə və tezisin adı ortadan, qara iri şriftlə çap olunmalıdır;

-müəllifin adı, atasının adı, soyadı, elmi dərəcəsi, iş yeri, elektron ünvanı, əlaqə nömrəsi göstərilməlidir;

-xülasə (50-100 söz) və açar sözlər (3-5) Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.

Konfransın mövzusuna (istiqamətlərinə) və qoyulan tələblərə cavab verməyən məruzə və tezislər qəbul edilməyəcək.

Məruzə və tezisin mətni:

-format-A4, məruzələrin həcmi 5-6 səhifə, tezislərin həcmi isə 3-4 səhifə;

-şrift-Times New Roman, ölçüsü-13;

-sol kənar sahə 2,5 sm, sağ kənar sahə 2,5 sm, yuxarıdan 2,5 sm və aşağıdan 3 sm;

-interval 1,0 sm, abzas 1,25 sm.

Konfransın rəsmi dilləri: Azərbaycan, ingilis, rus

 Məruzə və tezislərin göndərilməsinin son tarixi: 25/04/2022

Konfransda iştirak etmək istəyənlər məruzə və tezislərini, həmçinin konfransda iştirakları barədə məlumatı [email protected] e-poçt ünvanına göndərə bilərlər.

Konfrans Bakı Biznes Universitetində keçiriləcəkdir.

Əlavə məlumat üçün:

Tel: (+99412)431-91-18 (dax.112)

Faks: (+99412)430-07-80

Ünvan: Bakı şəhəri-AZ1122, H.Zərdabi küç., 88-a