Ana səhifə > Universitet > Ali idarəedici orqan – Elmi Şura haqqında

Ali idarəedici orqan – Elmi Şura haqqında

Bakı Biznes Universitetinin ali idarəedici orqani onun Elmi Şurasıdır. Universitetin Elmi Şurasının tərkibi Azərbaycan Respublikasının görkəmli alimləri və tanınmış pedaqoji mütəxəssislərindən təşkil edilmişdir. Elmi Şuranın iclaslarında əsasən Bakı Biznes Universitetində tədrisin yüksək təşkili, səmərəli idarə olunması və aparılması ilə əlaqədar mühüm məsələlər müzakirə edilir, məqsədyönlü, müvafiq qərarlar qəbul olunur və onların icrasına nəzarət işi həyata keçirilir.

Elmi Şurada həmçinin elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi, nəşr məsələləri, təşkilati məsələlər də müzakirə edilir və müvafiq qərarlar qəbul olunur. Elmi Şuranın iclaslarında təlim-tərbiyə işləri ilə yanaşı idman və digər kütləvi tədbirlərə də xüsusi diqqət yetirilir.

 

X.C.Əzizova,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İ.M.Abbasov,

Bakı Biznes Universitetinin rektoru,  

iqtisad elmləri dok­toru, professor,

Elmi Şu­ra­nın  Sədri

 

S.A.Əmirxanov,

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, professor

 

 

 

E.Ə.Bayramov,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

M.N.Abbasova, 
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

A.İ.Həsənova,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

M.M.Səbzəliyev,

riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor

 

R.F.Sadıqov,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İ.C.Həsənov,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

 

 

 

A.M.Pənahov,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

 

A.A.Qurbanov,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

İ.H.İbrahimov,

iqtisad elmləri doktoru, professor

N.R.Axundova,

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

A.S.Cabbarov,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

 

R.A.İmamquluyev,

texnika üzrə fəlsəfə doktoru

İ.E.Şərifli,

şöbə müdiri

Ş.T.Musayev,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi Şuranın katibi

R.M.Paşazadə,

doktorant

N.Q.Bəşirova,

magistrant

Ü.Q.Xudiyev,

tələbə

S.M.Mamedov,

tələbə