Ana səhifə > Universitet > Kafedralar > «Mühasibat uçotu və audit»

«Mühasibat uçotu və audit»

  

Kafedraya iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Ayətulla Suvahil oğlu Cabbarov rəhbərlik edir. Kollektivin professor-müəllim heyəti 16 nəfərdən ibarətdir. Onlardan 1 nəfəri elmlər doktoru, professor, 1 nəfəri professor, 3 nəfəri dosent,  5 nəfəri iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, 1 nəfəri baş müəllim, 5 nəfəri müəllimdir. Kafedranın 4 doktorantı var. Kafedrada “Mühasibat uçotu”, “Audit”, “Maliyyə təhlili”, “Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları”, Maliyyə hesabatlarının təhlili”, “İdarəetmə uçotu”, “Büdcə və xəzinə uçotu”, “Statistika” , “Xarici iqtisadi fəaliyyətin təhlili”, “Vergi və gömrük əməliyyatlarının uçotu”, “Tədqiqat metodları”, “Sosial iqtisadi göstəricilərin elmi-statistik təhlili”, “Maliyyə uçotu” və sair fənlər tədris edilir.

Kollektivin üzvləri tədrislə yanaşı, elmi-tədqiqat işləri ilə də məşğul olurlar. Onlar monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, elmi məqalələrin, keçirilən fənlərin proqramlarının, tədris-metodik vəsaitlərinin işlənməsinə və mühazirə materiallarını hazırlayaraq universitetin kitabxanasına təhvil verilməsinə xüsusi diqqət yetirirlər.

“Mühasibat uçotu və audit” kafedrası üzrə ixtisaslaşdırılmış və ən müasir texnologiyaya malik laboratoriya fəaliyyət göstərir. Laboratoriya mühasibat və audit sahəsi üzrə əyani dərs vəsaitlərlə, texniki vasitələrlə, multimedia vasitələri ilə zəngindir. Məşğələlərdə həmin vəsaitlərdən istifadə etməklə professor-müəllim heyəti tədrisi fəal təlim üsulu əsasında qurur, biliyin aşılanmasının müasir üsullarını tətbiq edirlər. İxtisas tələbələri mühasibat uçotunun proqram təminatına dair nəzəri və praktiki bilikləri mənimsəyir, peşə vərdişlərinin kompüter texnologiyası vasitəsilə əldə edilməsinə nail olurlar.

AYƏTULLA SUVAHİL OĞLU CABBAROV
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru,
«Mühasibat uçotu və audit» kafedrasının müdiri