Ana səhifə > Universitet > Kafedralar > «Menecment və marketinq»

«Menecment və marketinq»

  

Kafedraya iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rahim Fərahim oğlu Sadıqov rəhbərlik edir. Kafedrada 17 professor-müəllim heyyəti çalışır, onlardan 1 nəfəri iqtisad elmləri doktoru, 8 nəfəri iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent və 8 nəfəri isə müəllimdir. Kafedrada “Menecment” və “Marketinq” ixtisasları üzrə 41 fənn tədris edilir. Kafedranın müəllimləri elmi-tədqiqat işlərini yetirir, monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaitləri və elmi məqalərələrin nəşri ilə məşğul olurlar. Kollektiv üzvləri tərəfindən tədris olunan fənlər üzr proqramlar, tədris-metodik vəsaitlər  beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmış, mühazirə mətinləri hazırlanıb tələbələrin istifadəsinə verilmişdir.

Kafedra tədris və elmi-tədqiqat sahəsində beynəlxalq səviyyədə təcrübə mübadiləsi aparır, tədrisi müasir tələbəyönümlü təlim metodları əsasında həyata keçirir.

 

RAHİM FƏRAHİM OĞLU SADIQOV
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
“Menecment və marketinq” kafedrasının müdiri