Ana səhifə > Universitet > Kafedralar > «Humanitar elmlər»

«Humanitar elmlər»

  

Kafedraya dosent Əzim Səlim oğlu Piriyev rəhbərlik edir. Kafedranın professor-müəllim heyəti 16 nəfərdən ibarətdir. Kafedrada 3 elmlər doktoru, professor, 1 elmlər namizədi, 4 dosent, 5 fəlsəfə doktoru, 1 baş müəllim və 2 müəllim çalışır. Kafedrada «İqtisadi hüquq», «Beynəlxalq iqtisadi hüquq», «Dövlət qulluğu», «Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları», «Mülki-müdafiə»,  «İşgüzar yazışmalar», «Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti», «Fəlsəfə», «Azərbaycan tarixi», «Dövlət qulluğu etikası», «İnzibati hüquq», «Multikulturalizmmə giriş» və sair  fənlər tədris olunur.

Kafedranın professor-müəllim heyəti tərəfindən elmi-tədqiqat işləri kafedranən planına uyğun aparılır. Buraya dərsliklər, dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər, proqramlar, mühazirə mətnləri, slaydlar və elmi məqalələr daxildir.

Tədris olunan fənlərin seminar məşğələləri əyani vəsaitlərlə və müasir texniki vasitələrlə təchiz edilmiş kafedranın xüsusi laboratoriyasında keçirilir.

ƏZİM SƏLİM OĞLU PİRİYEV
dosent,
«Humanitar elmlər» kafedrasının müdiri