Ana səhifə > Universitet > Kafedralar > «İqtisadi nəzəriyyə»

«İqtisadi nəzəriyyə»

   

Kafedraya iqtisadi üzrə fəlsəfə doktoru Azər Maarif oğlu Pənahov rəhbərlik edir. Kafedrada 17 nəfərdən ibarət professor-müəllim heyəti çalışır. Onlardan 1 nəfəri iqtisad elmləri doktoru, professor, 6 nəfəri dosent, 6 nəfəri iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, 4 nəfəri isə doktorantdır.

Kafedrada “İqtisadiyyata giriş”, “Mikroiqtisadiyyat”, “Makroiqtisadiyyat”, “Dünya iqtisadiyyatının informasiya sistemləri”, “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi”, “İqtisadi fikir tarixi”, “Azərbaycan iqtisadiyyatı”, “Dünya iqtisadiyyatı”, “TMK və Bİİ”, “Beynəlxalq ticarət”, “Logistikanın əsasları”, “Beynəlxalq kommersiya işi”, “Təchizat zəncirinin idarə edilməsi”, “İnkişaf iqtisadiyyatı”, “Rəqəmsal iqtisadiyyat”, “Beynəlxalq iqtisadiyyat”, “Regional iqtisadiyyat”, “Beynəlxalq ticarət əməliyyatları”, “Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları”, “Gömrük işi”, Mikroiqtisadiyyat 2”, “Makroiqtisadiyyat 2”, “Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasəti”, “İqtisadi siyasət”, “İqtisad elminin müasir problemləri”, “Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri”, “Beynəlxalq iqtisadiyyat II”, “Logistika”, “Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi”, “Beynəlxalq iqtisadi siyasət”, “Beynəlxalq turizm” fənnləri tədris edilir.

Kafedrada tədris prosesi Elm və Təhsil Nazirliyinin yeni standartlarına müvafiq formada tərtib olunmuş qrifli tədris proqramları əsasında həyata keçirilir.

AZƏR MAARİF OĞLU PƏNAHOV
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
«İqtisadi nəzəriyyə» kafedrasının müdiri