Ana səhifə > Universitet > Kafedralar > «İqtisadi nəzəriyyə»

«İqtisadi nəzəriyyə»

   

Kafedraya iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Azər Maarif oğlu Pənahov rəhbərlik edir. Kafedrada 15 nəfərdən ibarət professor-müəllim heyəti çalışır. Onlardan 2 nəfəri iqtisad elmləri doktoru, professor, 9 nəfəri iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 4 nəfəri doktorantdır.

Kafedrada «İqtisadiyyata giriş»,  «Mikroiqtisadiyyat», «Makroiqtisadiyyat», «Transmilli korporasiyalar», «İqtisadiyyatın tənzimlənməsi», «İqtisadi nəzəriyyə»,  «Beynəlxalq iqtisadiyyat», «Azərbaycan iqtisadiyyatı», «Dünya iqtisadiyyatının tarixi», «İqtisad elminin müasir problemləri», «Beynəlxalq iqtisadi siyasət», «Dünya iqtisadiyyatının informasiya sistemləri», «Ölkəşünaslığın əsasları», «Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi», «Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri», «Beynəlxalq iqtisadi əməliyyatlar», «Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi» və s. fənləri tədris edilir.

Kafedrada tədris prosesi Təhsil Nazirliyinin yeni standartlarına müvafiq formada tərtib olunmuş qrifli tədris proqramları əsasında həyata keçirilir. 

Kafedrada tədris olunan fənlərin seminar məşğələləri kafedranın əyani vəsaitlərlə və müasir texniki vasitələrlə təchiz edilmiş xüsusi laboratoriyasında keçirilir.

AZƏR MAARİF OĞLU PƏNAHOV
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
«İqtisadi nəzəriyyə» kafedrasının müdiri