Ana səhifə > Universitet > Kafedralar

Kafedralar

 • «Mühasibat uçotu və audit» kafedrası
 • «Menecment və marketinq» kafedrası
 • «Maliyyə» kafedrası
 • «İqtisadi nəzəriyyə» kafedrası
 • «Biznesin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi» kafedrası
 • «Humanitar elmlər» kafedrası
 • «Ali riyaziyyat» kafedrası
 • «İnformasiya texnologiyaları» kafedrası
 • «Dillər» kafedrası

Kafedra müdirlərinin vəzifələri

Kafedra müdiri:

 • Növbəti tədris ili üçün professor-müəllim heyətinin komplektləşdirilməsini və akademik yüklərin normativə uyğun olaraq bölüşdürülməsini təmin edir;
 • Müəllimlər işə qəbul edilərkən onların ixtisaslarının kafedranın profilinə uyğunluğuna nəzarət edir;
 • Kafedrada tədris ili ərzində problem-mühazirələrin dinlənilməsi, elmi seminarların keçirilməsi və müzakirəsini təmin edir;
 • Xarici və respublika daxilində müvafiq ali təhsil müəssisələrinin kafedralarının iş təcrübəsini öyrənir və tətbiq edir;
 • İxtisaslar üzrə tədris olunan fənlərin dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiya, tədris-metodik vəsaitlərinin yazılmasını və mühazirə fondunun yaradılmasını təmin edir;
 • Kafedranın professor-müəllim heyəti arasında sağlam mənəvi-psixoloji iqlim yaradır;
 • Kafedra üzrə keyfiyyət səviyyəsinin daha da artırılması istiqamətində mütəmadi iş aparılması, əlavə məşğələ və məsləhət saatlarının keçirilməsini təmin edir;
 • Məşğələ dərsləri keçirilərkən ixtisas laboratoriyalarından, kompüter otaqlarından, audio-video və linqafon kabinetlərindən dolğun və səmərəli istifadəni təmin edir;
 • Kafedra üzrə cari işlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.