İlkin müzakirə

06.01.2023-cü il tarixində saat 12:30-da Heydarov Cavidan Rəsul oğlunun iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 5303.01 “Mühasibat uçotu”  ixtisası üzrə yerin yetirdiyi “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birgə fəaliyyət sistemində uçot və maliyyə hesabatlarının təkmilləşdirilməsi istiqamət-
ləri” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

İlkin müzakirə Bakı Biznes Universitetində 508-ci auditoriyada baş tutacaq.