Ondokuz Mayıs Universitetində görüş

Bakı Biznes Universiteti ilə Türkiyənin Ondokuz Mayıs Universiteti arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən Universitetimizin nümayəndə heyəti 28-30 may tarixlərində Ondokuz Mayıs Universitetinin nümayəndələri ilə gələcək əlaqələrimizin perspektivi ilə bağlı görüş keçirmişlər. Səmərəli keçən bu görüşdə universitetlər arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində danışıqlar aparılmışdır.